Jung nálunk (I-II) címmel az Ursus Libris Kiadó magyar szerzők Jung ihlette írásait foglalta össze egy izgalmas két kötetes antológiában. A nagyszerű tanulmányok közt a művészetterápiáról is olvashatunk érdekességeket.

„Térben-időben Jung még túlságosan közel van hozzánk ahhoz, hogy képesek legyünk felmérni teljes mélységében azt a lelki utat, amelyet elsősorban önanalízise révén bejárt. De bizonyos, hogy csak ugyanazzal a rugalmas, örök-fiatal lélekkel lesz képes életművének egy későbbi folytatója tovább haladni afelé, hogy szintézisbe hozza a pszichológia tudományát az egész emberiség időtlen mélységekbe vesző szellemi hagyományaival.”
Részlet Dr. Schnell Endre „C. G. Jung és a keleti bölcselet” című cikkéből

„A Jung nálunk I–II. kötetekkel egy olyan hiánypótló szöveggyűjteményt szeretnénk átnyújtani az olvasónak, amely tudatosan széles közönséggel számol a segítő szakemberektől a lélektan iránt érdeklődő olvasókig, akik tudományos érdeklődésből, saját önismeretük és személyiségük fejlesztése miatt vagy intellektuális kíváncsiságból foglalkoznak Carl Jung gondolataival és az analitikus pszichológiával.”
Részlet a bevezetésből

A könyv használati értékét növeli, hogy helyet kapott benne egy részletes glosszárium is, mely tartalmazza az első és a második kötetben szereplő legfontosabb jungi kifejezések és fogalmak értelmezését, azok különböző magyar fordításaival együtt. Ezáltal is szeretnénk minden lehetséges segítséget megadni az olvasóknak a szövegek megértéséhez, illetve a további tájékozódáshoz.
A szerkesztő

I. rész
A jungi pszichoterápia gyakorlata

Koronkai Bertalan: A jungi pszichoterápia
Csáth Géza: Az elmebetegségek általános pszichológiája
Süle Ferenc: Az aktív imagináció
Deák Zsolt: Miben különleges a jungi pszichoanalízis?
Molnár Judit Eszter: „Mindenki pólyás volt rég és rettentő okosnak látszott”
Majoros Andrea: Végtelen történet?
Antalfai Márta: „Nem ijed meg a saját árnyékától”
Sitku Valéria: Az Odüsszeusz-effektus, avagy az elfojtott nemiség transzformációja indítékszegény beteg analitikus pszichoterápiájában
Koronkai Bertalan: A szkizofrénia mélylélektani megközelítése Jung szerint

II. rész
A jungi pszichológia kulturális vonatkozásai

Süle Ferenc – Unger Klára: Mesék és mítoszok mint a jungi individualizáció modelljei
Antalfai Márta: A kollektív tudat és a női-férfi archetípus kölcsönhatásának elemzése „Az istenhegyi székely leány” című magyar népmesében
Schnell Endre: C. G. Jung és a keleti bölcselet
Gyimóthy Gábor: A művészetterápiáról
Mohás Lívia: Az író mint pszichológus, a pszichológus mint író
Szombati Ágnes: Equus
Deák Zsolt: Nemzeti komplexusaink
Koronkai Bertalan: A New Age
Orosz Katalin: Az emberről való tudás új paradigmája: a transzperszonális pszichológia
Bagdy Emőke: Paradigmaváltás az új évezredben
Ranschburg Ágnes Hildegard – Fehér József András: Alkotás és egészség C. G. Jung személyiségmodelljének tükrében

A kötet szerzői
Glosszárium
Név- és tárgymutató

Bővebben: https://ursuslibris.hu/konyv/jung-nalunk-ii